Begrotingsartikels

Begrotingsartikels van het leefloon:

 

101

Leefloon  (50%-70%):                                   

102

Bestaansminimum normaal (60%):                                 voor  01/10/2002

103

Bestaansminimum normaal (65%)    :                             voor  01/10/2002

105

Persoon niet. ingeschreven. rijksregister (100%):

106

Toekenning bestaansminimum dakloze (100%):

107

Tewerkstelling artikel 60$7 (100%)                                voor 01/10/2002

108

Tewerkstelling artikel 61 (100%) :

109

Verhoogd bestaansminimum/installatiepremie (100%) :

110

Activering bestaansminimum (100%)                            voor 01/10/2002

111

Bijk. activering bestaansminimum (100%)                     voor 01/10/2002           

112

Personeelskosten    (100%)                       

113

Recuperatie dienst Inspectie   (100%)

114

Sociaal economie-initiatief    (100 %)

Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017

115

Artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 deeltijds   (100 %)

Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017

116

Artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 voltijds     (100 %)

Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017

117

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten   (%ocmw + 10%)

118

Doorstromingsprogramma's    (100 %)

119

Sociaal inschakelingsinitiatief (sine-activering)   (100 %)

120

Invoeginterim     (100 %)

121

Activaplan         (100 %)

122

Banenplanuitkering      (100 %)

123

Erkende arbeidsposten     (100 %)

124

Activaplan PVP – jonger dan 45 jaar     (100%)

125

Activaplan PVP – vanaf 45 jaar       (100%)

126

Sociaal inschakelingsinitiatief       (100%)

127

Combinatie van activeringen      (100%)

128

Partnerschapovereenkomst         (100%)

129

Toelage onderhoudsgeld    (100%)

131

Recuperatie dienst Inspectie van de Gewesten  (100%)

 

Subcategories van code 104

104

Project individuele integratie (70%)         voor 01/07/2014

130

Project individuele integratie (75%)         na 01/07/2014

132

begeleidingskosten en activering GPMI  (10 %)

133        

begeleidingskosten en activering GPMI student   (10 %)      

134

Artikel 60 § 7  deeltijds - contracten vanaf  01/01/2017   Vlaamse gewest  (100 %) -

135

Artikel 60 § 7  voltijds  -  contracten vanaf  01/01/2017  Vlaamse gewest   (100 %)

136

Sociaal economie initiatief  contracten vanaf  01/01/2017- Vlaamse Gewest  (100%)

137

Inschakelingstewerkstelling voltijds (100%) vanaf 01/01/2020 BXL gewest

138

Inschakelingstewerkstelling deeltijds (100%) vanaf 01/01/2020 BXL gewest

 

139

opleidingspremie voor inschakelingstewerkstelling (100%) vanaf 01/01/2020 BXL gewest

152

begeleid-kosten GPMI jonger dan 25 jaar (20%)

153

begeleid. en activ. GPMI student(20%)

   

 

Subcategories van code 101 

850

Leefloon       50%

851

Leefloon       51%

852

Leefloon       52%

853

Leefloon       53%

854

Leefloon       54%

855

Leefloon       55%

856

Leefloon       56%

857

Leefloon       57%

858

Leefloon       58%

859

Leefloon       59%

860

Leefloon       60%

861

Leefloon       61%

862

Leefloon       62%

863

Leefloon       63%

864

Leefloon       64%

865

Leefloon       65%

866

Leefloon       66%

867

Leefloon       67%

868

Leefloon       68%

869

Leefloon       69%

870

Leefloon       70%

 

 

 

Subcategories van code 117 :

960

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 50% + 10%

961

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 51% + 10%

962

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 52% + 10%

963

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 53% + 10%

964

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 54% + 10%

965

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 55% + 10%

966

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 56% + 10%

967

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 57% + 10%

968

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 58% + 10%

969

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 59% + 10%

970

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 60% + 10%

971

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 61% + 10%

972

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 62% + 10%

973

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 63% + 10%

974

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 64% + 10%

975

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 65% + 10%

976

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 66% + 10%

977

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 67% + 10%

978

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 68% + 10%

979

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 69% + 10%

980

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 70% + 10%