Begrotingsartikels

Begrotingsartikels van het leefloon:

101

Leefloon (50%-70%):

102

Bestaansminimum normaal (60%): voor 01/10/2002

103

Bestaansminimum normaal (65%) : voor 01/10/2002

105

Persoon niet. ingeschreven. rijksregister (100%):

106

Toekenning bestaansminimum dakloze (100%):

107

Tewerkstelling artikel 60$7 (100%) voor 01/10/2002

108

Tewerkstelling artikel 61 (100%) :

109

Verhoogd bestaansminimum/installatiepremie (100%) :

110

Activering bestaansminimum (100%) voor 01/10/2002

111

Bijk. activering bestaansminimum (100%) voor 01/10/2002

112

Personeelskosten (100%)

113

Recuperatie dienst Inspectie (100%)

114

Sociaal economie-initiatief (100 %)

Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017

115

Artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 deeltijds (100 %)

Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017

116

Artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 voltijds (100 %)

Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017

117

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten (%ocmw + 10%)

118

Doorstromingsprogramma's (100 %)

119

Sociaal inschakelingsinitiatief (sine-activering) (100 %)

120

Invoeginterim (100 %)

121

Activaplan (100 %)

122

Banenplanuitkering (100 %)

123

Erkende arbeidsposten (100 %)

124

Activaplan PVP – jonger dan 45 jaar (100%)

125

Activaplan PVP – vanaf 45 jaar (100%)

126

Sociaal inschakelingsinitiatief (100%)

127

Combinatie van activeringen (100%)

128

Partnerschapovereenkomst (100%)

129

Toelage onderhoudsgeld (100%)

131

Recuperatie dienst Inspectie van de Gewesten (100%)

Subcategories van code 104

104

Project individuele integratie (70%) voor 01/07/2014

130

Project individuele integratie (75%) na 01/07/2014

132

begeleidingskosten en activering GPMI (10 %)

133

begeleidingskosten en activering GPMI student (10 %)

134

Artikel 60 § 7 deeltijds - contracten vanaf 01/01/2017 Vlaamse gewest (100 %) -

135

Artikel 60 § 7 voltijds - contracten vanaf 01/01/2017 Vlaamse gewest (100 %)

136

Sociaal economie initiatief contracten vanaf 01/01/2017- Vlaamse Gewest (100%)

137

Inschakelingstewerkstelling voltijds (100%)vanaf 01/01/2020 BXL gewest

138

Inschakelingstewerkstelling deeltijds (100%)vanaf 01/01/2020 BXL gewest

139

opleidingspremie voor inschakelingstewerkstelling (100%)vanaf 01/01/2020 BXL gewest

152

begeleid-kosten GPMI jonger dan 25 jaar (20%)

153

begeleid. en activ. GPMI student(20%)

Subcategories van code 101

850

Leefloon 50%

851

Leefloon 51%

852

Leefloon 52%

853

Leefloon 53%

854

Leefloon 54%

855

Leefloon 55%

856

Leefloon 56%

857

Leefloon 57%

858

Leefloon 58%

859

Leefloon 59%

860

Leefloon 60%

861

Leefloon 61%

862

Leefloon 62%

863

Leefloon 63%

864

Leefloon 64%

865

Leefloon 65%

866

Leefloon 66%

867

Leefloon 67%

868

Leefloon 68%

869

Leefloon 69%

870

Leefloon 70%

Subcategories van code 117 :

960

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 50% + 10%

961

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 51% + 10%

962

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 52% + 10%

963

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 53% + 10%

964

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 54% + 10%

965

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 55% + 10%

966

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 56% + 10%

967

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 57% + 10%

968

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 58% + 10%

969

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 59% + 10%

970

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 60% + 10%

971

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 61% + 10%

972

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 62% + 10%

973

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 63% + 10%

974

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 64% + 10%

975

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 65% + 10%

976

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 66% + 10%

977

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 67% + 10%

978

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 68% + 10%

979

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 69% + 10%

980

Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 70% + 10%