Toegankelijkheidsverklaring

De POD Maatschappelijke integratie doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken. 
Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de Primabook-website. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

De website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

De huidige website heeft de volgende toegankelijkheidsproblemen: 

  • voor sommige afbeeldingen op de website ontbreekt een tekstalternatief;
  • het contrast is onvoldoende;
  • de tabellen zijn niet voorzien van th-tags (table header);
  • de semantische structuur van de pagina’s kan beter;
  • bepaalde labels ontbreken;
  • op sommige pagina’s worden verborgen velden weergegeven.

We doen ons best om al onze gebruikers zo snel mogelijk een toegankelijke versie aan te bieden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 20/05/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels)

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 20/05/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de Primabook-website? Stuur dan een e-mail naar vraag@mi-is.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord op uw vraag of opmerking, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Stuur dan een e-mail naar primabook_site@smals.be.