Formulier B2

ALGEMENE INLEIDING

Het OCMW deelt de tenlasteneming mee van de hospitalisatiekosten en van de ambulante kosten die werden verstrekt in een zorginstelling buiten het systeem van MediPrima.

Formulier B2 is slechts van toepassing op een enkele begunstigde. In tegenstelling tot formulier B1 moet een formulier B2 worden opgesteld, zowel voor de hoofdbegunstigde, als voor de bijkomende begunstigden. .

De begunstigde waarvan sprake wordt geïdentificeerd via zijn suffix.De duur van de beslissing, die op het formulier moet vermeld worden, mag 12 maanden niet overschrijden.

Indien er geen duur wordt vermeld op formulier B2 wordt de duur beschouwd als gelijk aan 12 maanden. Opgelet:  een wijzing van statuut heeft automatisch de onderbreking tot gevolg van de duur van het lopende formulier B2.

De datum van inwerkingtreding van formulier B2 kan onmogelijk worden verbeterd. Een andere datum van inwerkingtreding wil zeggen dat het gaat om een nieuw formulier. Wanneer de begunstigde van statuut wijzigt (zie formulier A), moet het OCMW steeds een nieuw formulier B2 bezorgen met dezelfde datum van inwerkingtreding van die van formulier A waarvoor het OCMW de wijziging van statuut heeft meegedeeld.

Het formulier B2 moet ingediend worden binnen de 45 dagen met ingang van de steunaanvraag ( art.9 wet van 2/4/1965)

 

De rubrieken van formulier B2

2. KBO nummer

 • Het nummer van de gemeente toegekend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

3. Dossiernummer

 • Het OCMW vermeldt het dossiernummer waarvan de begunstigde deel uitmaakt.

Het OCMW vermeldt het suffix van de begunstigde zoals dit voorkomt op formulier A (hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigde).

4. Datum van inwerkingtreding

 • Het gaat om de begindatum van de periode waarvoor het OCMW beslist heeft om de hospitalisatiekosten en/of ambulante kosten (buiten MediPrima) ten laste te nemen.
 • De belangrijke datum voor de terugbetaling door de Staat is de begindatum van de hospitalisatie en de datum waarop de ambulante zorgen werden verleend. De tenlasteneming door de Staat houdt geen rekening met de datum waarop de begunstigde het OCMW vraagt om bepaalde kosten ten laste te nemen, noch met de datum waarop het OCMW beslist om ze ten laste te nemen, noch de datum waarop het OCMW ze effectief betaalt.

41. Hospitalisatiekosten

1

Het OCMW heeft beslist om de hospitalisatiekosten van de begunstigde ten laste te nemen

 • Het gaat om een hospitalisatie wanneer een verpleegdag in rekening wordt gebracht.

42. Medische en farmaceutische kosten die het resultaat zijn van ambulante zorg die verleend wordt in een zorginstelling

1

Het OCMW heeft beslist om de medische en farmaceutische kosten ten laste te nemen die het gevolg zijn van ambulante kosten die werden verleend in een zorginstelling

51. Inschrijvingscode in het rijksregister

 • De volgende codes zijn mogelijk:

1

De hoofdbegunstigde is nergens ingeschreven

2

De begunstigde is ingeschreven in het bevolkingsregister

3

De begunstigde is ingeschreven in het vreemdelingenregister

4

De begunstigde is geschrapt uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

5

De begunstigde is ingeschreven in het wachtregister

61. Duur

 • Deze kan worden uitgedrukt in:
 1. maanden, weken, dagen.
 2. Een combinatie van maanden, weken en dagen is mogelijk.
 • Wanneer de duur van een beslissing niet is vermeld, gaan we uit van het principe dat de duur 12 maanden bedraagt.

Wanneer het statuut van een betrokkene wijzigt, wordt een lopende beslissing automatisch onderbroken.

62. Datum van de beslissing

 • Het OCMW vermeldt de datum waarin de OCMW-raad haar beslissing tot toekenning van steun heeft genomen.

92.Referentie

 • In deze rubriek kan het OCMW een referentienummer toekenning van maximaal 12 karakters.

94. Vonnis of arrest

1

De steun werd toegekend krachtens een vonnis van de arbeidsrechtbank of een arrest van het arbeidshof.

In geval van veroordeling van het OCMW dient het OCMW de rechterlijke uitspraak te versturen naar de dienst Frontoffice (vraag@mi-is.be). In functie hiervan zal de POD de kosten al dan niet ten laste nemen.