Bedragen leefloon

1. Bedragen op jaarbasis in euros 

   
       
Datum in voege   Categorie 1   Categorie 2   Categorie 3
01-01-21 7.877,41 11.816,14 15.968,89
01-03-20 7.671,25 11.506,89 15.550,96
01-01-20

01-07-19

7.520,85

7.429,80

11.281,30

11.144,72

15.246,08

15.057,85

01-07-18 7.141,58 10.712,38 14.763,19
01-09-17 7.141,58 10.712,38 14.283,19
01-06-17 7.077,88 10.616,84 14.155,79
01-06-16 6.939,19 10.408,80 13.878,41
01-04-16 6.803,08 10.204,63 13.606.18
01-09-15 6.669,69 10.004,54 13.339,39
01-09-13 6.538,91 9.808,37 13.077,84
01-12-12 6.410,70 9.616,05 12.821,41
01-02-12 6.284,87 9.427,30 12.569,74
01-09-11 6.161,46 9.242,20 12.322,93
01-05-11 6.040,65 9.060,97 12.081,30
01-09-10 5.922,53 8.883,78 11.845,05
01-06-09 5.806,30 8.709,45 11.612,61
01-09-08 5.692,45 8.538,68 11.384,91
01-05-08 5.580,84 8.371,27 11.161,70
01-01-08 5.471,57 8.207,36 10.943,15
01-04-07 5.258,99 7.888,48 10.517,98
01-10-06 5.155,87 7.733,81 10.311,74
01-08-05 5.00,83 7.507,25 10.009,67

2. Bedragen op maandbasis in euros 

   
       
Datum in voege   Categorie 1   Categorie 2   Categorie 3
01-01-21 656,45 984,68 1.330,74
01-03-20 639,27 958,91 1.295,91
01-01-120 626,74 940,11 1270,51
01-09-17 595,13 892,7 1.190,27
01-06-17 589,82 884,74 1.179,65
01-06-16 578,27 867,40 1.156,53
01-04-16 566,92 850,39 1.133,85
01-09-15 544,91 833,71 1.111,62
01-09-13 544,91 817,36 1.089,82
01-12-12 534,23 801,34 1.068,45
01-02-12 523,74 785,61 1.047,48
01-09-11 513,46 770,18 1.026,91
01-05-11 503,39 755,08 1.006,78
01-09-10 493,54 740,32 987,09
01-06-09 483,85 725,79 967,72
01-09-08 474,37 711,56 948,74
01-05-08 465,07 697,61 930,14
01-01-08 455,96 683,95 911,93
01-04-07 438,25 657,37 876,50
01-10-06 429,66 644,48 859,31
01-08-05 417,07 625,60 834,14

3. De bedragen vrijgesteld in het kader van de socio-professionele vrijstelling

 

 

 

Basisbedrag

 

Bedrag op 1 maart 2020

 

Algemeen

 

€ 177,76/maand

 

€ 253,88 /maand

 

 

Inkomsten uit artistieke activiteiten

 

€ 2.133,12/jaar

 

€ 3.046,52 /jaar

 

Inkomsten uit arbeid verworven door studenten

  • - met studiebeurs
  • - zonder studiebeurs

 

 

 

 

€ 49,58/maand

€ 177,76/maand

 

 

 

 

€ 70,81 /maand

€ 253,88 /maand

 

 

4. Inkomensgrenzen voor de terugvordering bij onderhoudsplichtigen

 

 

Basisbedrag

 

Bedrag op 1 maart 2020

 

Leefloon

 

€ 16.681,99/jaar te vermeerderen met

€ 2.335,48/jaar per persoon ten laste

 

€ 23.825,22 /jaar te vermeerderen met

€ 3.335,53 /jaar per

persoon ten laste

 

 

Kosten van maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van kosten voor opname en huisvesting

 

€ 16.681,99/jaar te vermeerderen met

€ 2.335,48/jaar per persoon ten laste

 

 

€ 23.825,22 /jaar te vermeerderen met

€ 3.335,53 /jaar per

persoon ten laste

 

     

5. Zakgeld

 

 

Basisbedrag

 

Bedrag op 1 maart 2020

 

Zakgeld

 

€ 900

 

€ 1.187,55

 

6. Verwarmingstoelage

   
     
Interventiedrempel    
Bruto inkomen huishouden 19.566,25 01-03-20
     
Interventiedrempel    
Verhoging per persoon ten laste 3.622,24 01-03-20
     
Interventiedrempel    
Maximum inkomen om ten laste beschouwd te worden 3.330,00 01-01-20
     
Forfait Huisbrandolie /    
Forfaitaire verwarmingstoelage 210 01-01-18
     
Brandstoffen toelage voor    
leveringen in de loop van 2018 tussen.14 en .20 cent per liter 01-01-18
     
Gasconvectoren Maximum 2.000,00 01-01-18

7. Schaal van tussenkomsten bij de onderhoudsplichtigen

Netto belastbaar inkomen (vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

 

(vastgesteld overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Percentage van de inkomensschijf waarmee rekening werd gehouden voor de berekening van de bedragen vermeld in de tabel van de terug te vorderen maandelijkse bedragen

TERUG TE VORDEREN MAANDELIJKS BEDRAG
IN FUNCTIE VAN HET AANTAL PERSONEN TEN LASTE

(bedragen geldend vanaf 1 maart 2020)

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 en
 meer
personen
 ten laste

€ 23.825,23 - € 27.160,75

15%

€ 42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 27.160,76– € 30.496,28

15%

€ 83

€ 42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 30.496,29– € 33.831,81

20%

€ 139

€ 83

€ 42

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 33.831,82– € 37.167,34

20%

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

-

-

-

-

-

-

-

€ 37.167,35– € 40.502,87

25%

264

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

-

-

-

-

-

-

€ 40.502,88– € 43.838,40

25%

334

€ 264

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

-

-

-

-

-

€ 43.838,41 - € 47.173,93

30%

€ 417

€ 334

€ 264

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

-

-

-

-

€ 47.173,94- € 50.509,46

30%

€ 500

€ 417

€ 334

€ 264

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

-

-

-

€ 50.509,47 - € 53.844,99

35%

598

€ 500

€ 417

€ 334

€264 

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

-

-

€ 53.845,00 - € 57.180,52

35%

€ 695

€ 598

€ 500

€ 417

€ 334

€ 264

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

-

€ 57.180,53– € 60.516,05

40%

€ 806

€ 695

€ 598

€ 500

€ 417

€ 334

€ 264

€ 195

€ 139

€ 83

€ 42

€ 60.516,06- € 63.851,58

40%

€ 917

€ 806

€ 695

€ 598

€ 500

€ 417

€ 334

€ 264

€ 195

€ 139

€ 83

€ 63.851,59 - en meer

50%

€ 1.056

€ 917

€ 806

€ 695

€ 598

€ 500

€ 417

€ 334

€ 264

€ 195

€ 139