Bedragen leefloon

Bedragen op jaarbasis in euros     
       
Datum in voege   Categorie 1   Categorie 2   Categorie 3
01-01-20 7.520,85 11.281,30 15.246,08
01-07-19 7.429,80 11.144,72 15.057,85
01-09-18 7.284,12 10.926,19 15.057,85
01-07-18 7.141,58 10.712,38 14.763,19
01-09-17 7.141,58 10.712,38 14.283,19
01-06-17 7.077,88 10.616,84 14.155,79
01-06-16 6.939,19 10.408,80 13.878,41
01-04-16 6.803,08 10.204,63 13.606.18
01-09-15 6.669,69 10.004,54 13.339,39
01-09-13 6.538,91 9.808,37 13.077,84
01-12-12 6.410,70 9.616,05 12.821,41
01-02-12 6.284,87 9.427,30 12.569,74
01-09-11 6.161,46 9.242,20 12.322,93
01-05-11 6.040,65 9.060,97 12.081,30
01-09-10 5.922,53 8.883,78 11.845,05
01-06-09 5.806,30 8.709,45 11.612,61
01-09-08 5.692,45 8.538,68 11.384,91
01-05-08 5.580,84 8.371,27 11.161,70
01-01-08 5.471,57 8.207,36 10.943,15
01-04-07 5.258,99 7.888,48 10.517,98
01-10-06 5.155,87 7.733,81 10.311,74
01-08-05 5.004,83 7.507,25 10.009,67
Bedragen op maandbasis in euros     
       
Datum in voege   Categorie 1   Categorie 2   Categorie 3
01-01-20 626,74 940,11 1.270,51
01-07-19 619,15 928,73 1.254,82
01-09-18 607,01 910,52 1.254,82
01-07-18 595,13 892,7 1.230,27
01-09-17 595,13 892,7 1.190,27
01-06-17 589,82 884,74 1.179,65
01-06-16 578,27 867,40 1.156,53
01-04-16 566,92 850,39 1.133,85
01-09-15 555,81 833,71 1.111,62
01-09-13 544,91 817,36 1.089,82
01-12-12 534,23 801,34 1.068,45
01-02-12 523,74 785,61 1.047,48
01-09-11 513,46 770,18 1.026,91
01-05-11 503,39 755,08 1.006,78
01-09-10 493,54 740,32 987,09
01-06-09 483,85 725,79 967,72
01-09-08 474,37 711,56 948,74
01-05-08 465,07 697,61 930,14
01-01-08 455,96 683,95 911,93
01-04-07 438,25 657,37 876,50
01-10-06 429,66 644,48 859,31
01-08-05 417,07 625,60 834,14
De bedragen vrijgesteld in het kader van de socio-professionele vrijstelling  
     
Algemeen 248,90  maximum per maand 01-09-18
     
Inkomsten uit arbeid verworven door studenten    
      -   zonder studiebeurs 248,90 maximum per maand 01-09-18
      -   met studiebeurs 69,42   maximum per maand 01-09-18
     
Inkomsten uit artistieke activiteiten 2.986,79  maximum per jaar 01-09-18
Inkomensgrenzen voor de terugvordering bij onderhoudsplichtigen  
     
Leefloon € 23.358,12 /jaar te vermeerderen met
€ 3.270,14 /jaar per persoon ten laste
01-09-18
Kosten van maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van kosten voor opname en huisvesting € 23.358,12 /jaar te vermeerderen met
€ 3.270,14 /jaar per persoon ten laste
01-09-18
     
Schaal van tussenkomsten bij de onderhoudsplichtigen bedragen hier
     
Zakgeld    
     
Bedrag van het zakgeld 1.164,24 01-09-18
     
Verwarmingstoelage    
     
Interventiedrempel    
Bruto inkomen huishouden 18.730,66 01-09-18
     
Interventiedrempel    
Verhoging per persoon ten laste 3.467,55 01-09-18
     
Interventiedrempel    
Maximum inkomen om ten laste beschouwd te worden 3.270,00 01-01-19
     
Forfait Huisbrandolie /    
Forfaitaire verwarmingstoelage 210 01-01-18
     
Brandstoffen toelage voor    
leveringen in de loop van 2018 tussen.14 en .20 cent per liter 01-01-18
     
Gasconvectoren Maximum 2.000,00 01-01-18

 Schaal van tussenkomsten bij de onderhoudsplichtigen

Netto belastbaar inkomen
(vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie)
(vastgesteld overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)
Percentage van de inkomensschijf waarmee rekening werd gehouden voor de berekening van de bedragen vermeld in de tabel van de terug te vorderen maandelijkse bedragen Terug te vorderen maandelijks bedrag
in functie van het aantal personen ten laste

(bedragen geldend vanaf 1 september 2018)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en meer personen ten laste
€ 23.358,13 - € 26.628,26 15% € 41 - - - - - - - - - -
€ 26.628,27– € 29.898,40 15% € 82 € 41 - - - - - - - - -
€ 29.898,41– € 33.168,54 20% € 136 € 82 € 41 - - - - - - - -
€ 33.168,55– € 36.438,68 20% € 191 € 136 € 82 € 41 - - - - - - -
€ 36.438,69– € 39.708,82 25% € 259 € 191 € 136 € 82 € 41 - - - - - -
€ 39.708,83– € 42.978,96 25% € 327 € 259 € 191 € 136 € 82 € 41 - - - - -
€ 42.978,97 - € 46.249,10 30% € 409 € 327 € 259 € 191 € 136 € 82 € 41 - - - -
€ 46.249,11- € 49.519,24 30% € 491 € 409 € 327 € 259 € 191 € 136 € 82 € 41 - - -
€ 49.519,25 - € 52.789,38 35% € 586 € 491 € 409 € 327 €259  € 191 € 136 € 82 € 41 - -
€ 52.789,39 - € 56.059,52 35% € 681 € 586 € 491 € 409 € 327 € 259 € 191 € 136 € 82 € 41 -
€ 56.059,53– € 59.329,66 40% € 790 € 681 € 586 € 491 € 409 € 327 € 259 € 191 € 136 € 82 € 41
€ 59.329,67- € 62.599,80 40% € 899 € 790 € 681 € 586 € 491 € 409 € 327 € 259 € 191 € 136 € 82
€ 62.599,81 - en meer 50% € 1.036 € 899 € 790 € 681 € 586 € 491 € 409 € 327 € 259 € 191 € 136