Beschrijving van de maandstaten

Beschrijving van de maandstaten in formaat TXT- CSV

Veld

Lengte

Beschrijving

Wetgeving

1

code 1 = bestaansminimum – leefloon

code 2 = wet van 2 april 1965

code 6 = organieke wet

O.C.M.W.

5

NIS nummer van het o.c.m.w.

Jaar-maand van

maandstaat

6

formaat  JJJJMM met

  • JJJJ = jaar van de definitieve lijst
  • MM  = maand van de definitieve lijst

Dossier

11

Dossiernummer van de begunstigde.

Suffix

2

Suffix van de begunstigde (alleen voor wet  65).

NNISS

11

Rijksregisternummer .

Referentie

12

Code referentie formulier B indien bestaansminimum

Code referentie formulier D indien wet65

Type bedrag

1

Er bestaat 6 verchillende types bedragen :

1.   Toekenning ( formulier B bestaansminimum of formulier D Wet65 )                                     

  1. Achterstal
  2. Terugvordering ( formulier D bestaansminimum of    formulier F Wet65 )
  3. Regularisatie toekenning
  4. regularisatie achterstal
  5. regularisatie terugvordering

 

DPAY1STDAY

8

Eerste dag van de betaling

Formaat : JJJJMMDD met :

      -   JJJJ   = Jaar

      -   MM    = Maand

      -   DD     = Dag

 

DPAYLSTDAY

8

Laatste dag van de betaling

Formaat : JJJJMMDD met :

      -   JJJJ   = Jaar

      -   MM    = Maand

      -   DD     = Dag

 

Identificatie begrotingsartikel

6

Identificatie begrotingsartikel van deze betaling

( Zie volgende tabel )

 

 

Teken

1

Teken van het bedrag

+ : positief.

 - : negatief

bedrag 

8

Bedrag in €.

 

Bedrag van de betaling aan 100 %  in € zonder komma.

Het percentage wordt bepaald door het begrotingsartikel

 

voorbeeld : 00001460 =  14,60 €

Als begrotingsartikel = 102 è Staatstussenkomst = 14,60 * 60%

   = 8,76 €       

 

Catégorie

1

Code categorie  (enkel voor - leefloon)

Code STATUUT ( enkel voor Wet65)

Naam

30

Naam van de begunstigde

Voornaam

20

Voornaam van de begunstigde

- Type hulp

   of

- Betreffende persoon

2

 

2

- Type Hulp  ( indien wet65 )

( Zie volgende tabel )

- Betreffende persoon door de betaling ( indien leefloon )

00 : betaling voor de hoofdbegunstigde

01 : betaling voor de partner

 

Referentie2

15

Code referentie via KSZ (IHFN of XML)

Teken

1

Teken van de Staatstussenkomst

+ : positief.

 - : negatief

Staatstussenkomst

8

Bedrag in €

 

Bedrag van de Staatstussenkomst in € zonder komma.

Het percentage is hier toegepast