Nova+

Publication date
25-03-2021

Nova+

Het project NOVA + heeft tot doel de OCMW’s elektronisch informatie te bezorgen die het product is van verwerkingen van de toepassing NOVAPRIMA en die de informaticasystemen van de OCMW’s niet noodzakelijk geautomatiseerd kunnen aanmaken.

Het doel is administratieve vereenvoudiging door de OCMW’s de informatie-elementen te bezorgen die het mogelijk maken om de kwaliteit van het sociaal onderzoek te versnellen of te verbeteren. 

Vanuit technisch standpunt heeft de POD MI beslist om een nieuwe Web Service aan te maken bestemd voor de sociale onderzoekers en nieuwe lijsten in XML op te stellen voor de OCMW’s.

De nieuwe Web Service ‘Social Inquiry’ heeft tot doel de kwaliteit van het sociaal onderzoek te verbeteren en zoveel mogelijk de weigering van de terugbetalingsaanvragen te beperken die naar de POD MI worden gestuurd.

De XML-lijsten hebben tot doel het dagelijks beheer te verbeteren van de opvolging van de formulieren bij de OCMW’s.

Dit thema behandelt het technische aspect van het project Nova+.

De dienst ‘Social Inquiry’

Het doel van deze dienst is de OCMW’s volgende informatie te bezorgen voor een bepaalde persoon en een bepaalde periode: 

 1. een tijdslijn opgesteld over nationaliteit, inschrijvingsregister en de gemeente van verblijf
 2. een tijdslijn opgesteld over het opvangcentrum, LOI of OCMW (IT 207)
 3. een algemene tijdslijn van de statuten + detail + oorsprong + Indicatie terugkeerprocedure van een ouder 
 4. een tijdslijn van de formulieren in LL, W65 en organieke wet met de herberekende periodes en aanduiding ‘Partner’ of ‘Hoofdbegunstigde’ en de soorten hulp die erop betrekking hebben.

Deze nieuwe dienst zal enkel deze 4 soorten informatie bevatten. 

Andere informatie, zoals drempels GPMI, de vrijstellingen art 35, de artistieke vrijstellingen en de installatiepremies kan er later nog aan worden toegevoegd wanneer de antwoordtijd van de  dienst ‘Social Inquiry’ bevredigend blijkt. Momenteel raadplegen de OCMW’s deze informatie via de dienst ListofAttestation.

De dienst ‘Social Inquiry’ zal als aparte dienst geïntegreerd worden in de Web Service ‘SocialIntegration’. 

De werkwijze zal de volgende zijn: 

 1. Het OCMW stuurt een vraag ‘Social Inquiry’ met als parameters haar KBO-nr., het INSZ van de persoon en de gevraagde periode
 2. Deze vraag gaat via de KSZ en keurt het INSZ van de persoon goed - als het INSZ niet bestaat, wordt de vraag geweigerd
 3. De KSZ integreert de persoon in kwaliteitscode 10 voor de POD MI
 4. De KSZ vult de vraag aan met de gegevens van de tx25 (cf. MediPrima)
 5. De KSZ voegt de lijst van de sectoren toe waarvoor de persoon wordt geïntegreerd 
 6. De KSZ stuurt de vraag terug naar de POD_MI
 7. De POD MI verzamelt de verschillende informatie om het antwoord op te stellen
 8. De POD MI stuurt het antwoord naar de KSZ
 9. De KSZ bezorgt het antwoord aan het OCMW 

De inhoud van het antwoord: 

 1. De tijdslijn opgesteld over nationaliteit, inschrijvingsregister en de gemeente van verblijf
 2. De tijdslijn opgesteld over het opvangcentrum, LOI of OCMW (IT 207)
 3. De algemene tijdslijn van de statuten + detail van de toestand + afkomst + indicatie terugkeerprocedure van een ouder
 4. De tijdslijn van de formulieren in LL, W65 en organieke wet met de herberekende periodes en aanduiding ‘Partner’ of ‘Hoofdbegunstigde’ + soorten hulp + indicatie van de blokkering + fraude
 5. De drempels GPMI
 6. De vrijstellingen Art 35
 7. De (artistieke) vrijstellingen
 8. De installatiepremies 

De XML-lijsten

Het doel van deze lijsten is ervoor te zorgen dat de OCMW’s de volgende informatie kunnen integreren in de databank van hun software: 

 1. De wijziging van statuut van de personen 
 2. Blokkering/Deblokkering van de formulieren naar aanleiding van controles van overlapping en a posteriori
 3. De maandstaten, d.w.z. de lijst van de verschuldigde of geïnde bedragen voor of tijdens de afgesloten maand
 4. Een lijst van weigeringen van formulieren dat, voor een bepaalde maand, de lijst van de foutcodes per dossier overneemt; die zal worden aangevuld met de lijst van de foutcodes en hun frequentie. 

De werkwijze is de volgende: 

 1. De POD MI verstuurt dagelijks de XML-bestanden blokkering / deblokkering en wijziging van statuut naar SP7.
 2. De OCMW’s hebben toegang tot een ftp-server om de bestanden te ontvangen.  
 3. De POD MI verstuurt een maal per maand de XML-bestanden die in detail de betalingen van de OCMW overnemen naar SP7.
 4. De OCMW’s hebben toegang tot een ftp-server om de bestanden te ontvangen.