E-Box

E-Box

1. Wat is e-Box?

E-Box is de beveiligde elektronische brievenbus van het portaal van de sociale zekerheid.

Er zijn vier verschillende types van e-Box:

  • De e-Box van de onderneming, bestemd voor ondernemingen. Met deze e-Box kunnen instellingen van de sociale zekerheid op een veilige manier documenten en taken doorgeven aan ondernemingen.
  • De persoonlijke e-Box, bestemd voor ambtenaren. Met deze e-Box kunnen instellingen van de sociale zekerheid op een veilige manier documenten doorgeven aan ambtenaren.
  • De e-Box van de instelling, bestemd voor openbare instellingen. Met deze e-Box kunnen instellingen van de sociale zekerheid op een veilige manier documenten doorgeven aan openbare instellingen.
  • De ‘My e-box’ heb je persoonlijk toegang tot documenten die je rechtstreeks toebehoren. Je hebt al je documenten bij de hand, waar en wanneer je maar wil, in een hoog beveiligde omgeving. Weg met de papierwinkel !

Dankzij de e-Box-toepassing kunnen verschillende gebruikers talloze documenten die ze gevonden hebben door acties uit te voeren op de portaalsite van de sociale zekerheid in elektronisch formaat ontvangen: kopie van hun online ingevoerde aangiften, antwoord op query's om administratieve gegevens te ontvangen enzovoort.

De e-Box is ook een specifiek kanaal waar de communicatie tussen de POD en de OCMW’s mee gebeurd.

1.2 Wie publiceert gegevens in e-Box?

Door gegevens te publiceren in e-Box kunnen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid bepaalde informatie sneller en eenvoudiger uitwisselen met ondernemingen, openbare instellingen of ambtenaren.

Die instellingen publiceren dan ook de gegevens in e-Box, door gebruik te maken van verschillende toepassingen.

1.3 Welke gegevens worden gepubliceerd in e-Box?

In de e-Box vindt u hoofdzakelijk documenten terug.

De documenten die in de e-Box worden gepubliceerd, zijn in hoofdzaak het resultaat van acties die door een gebruiker van de onderneming of van de instelling op de portaalsite van de sociale zekerheid worden uitgevoerd: kopie van zijn online ingevoerde aangiften, antwoord op query's om administratieve gegevens te ontvangen enz.

Als een instelling van de sociale zekerheid in een aangifte wijzigingen of correcties aanbrengt, ziet de gebruiker bovendien, geheel automatisch, een document met de wijzigingen/correcties die in de e-Box zijn aangebracht.

De ontvangen documenten kunnen verschillende bestandsformaten hebben. De meest voorkomende zijn: pdf, doc, xml, csv, zip,…

 

2. Welke info kan een OCMW in de E-box vinden betreffende de terugbetaling

Van de POD MI uit worden er maandelijks lijsten naar de E-box van de  OCMW’s verstuurd van alle uitbetaalde dossiers leefloon en dossiers equivalent leefloon, maandstaten genoemd. Deze worden ook maandelijks verstuurd voor de tewerkstellingen, die de bevoegdheid van de gewesten zijn, maar die nog door de POD MI worden uitbetaald.

  • 1x per jaar wordt er een jaaroverzicht verstuurd van de dossiers leefloon en equivalent leefloon.
  • Een overzicht van formulieren in een ontvangst (maandelijks)
  • Een lijst met geblokkeerde/gedeblokkeerde formulieren (dagelijks)
  • In het geval van “overlapping”
  • Notificatie van verandering van statuut (dagelijks)

 

3. Nieuw in de e-Box : ‘Knipperlichten’…. Nu ook elektronisch beschikbaar.

In 2014 is de POD MI gestart met het versturen van alarmsignalen aan de OCMW’s, beter gekend als de knipperlichten.

Deze signalen vestigen de aandacht van de OCMW’s op het bestaan van inkomensbronnen die niet werden opgemerkt in een dossier na een eerste controle bij verschillende authentieke bronnen: rijksregister, tewerkstelling, werkloosheid, pensioenen, kinderbijslag, handicap, ziekenfonds, onroerende goederen, enzovoort. 

Maandelijks ontvangt elk OCMW een lijst met dossiers waarin een afwijking werd ontdekt. Twee maal per jaar ontvangen de OCMW’s ook een samenvattende lijst die ze kunnen verbeteren en terugsturen naar de POD MI met de codes die het mogelijk maken om de overbodige knipperlichten te annuleren. 

Sinds de lancering van de maatregel is de algemene situatie sterk verbeterd. OCMW's maken beter gebruik van de verschillende bronnen waardoor het aantal knipperlichten daalt en het aantal OCMW’s dat geen knipperlichten meer ontvangt, stijgt.

Wij zijn er ons van bewust dat de verwerking van deze controlelijsten tijd in beslag neemt en middelen vraagt van het OCMW. Daarom heeft de POD MI, in samenwerking met de softwarehuizen, de elektronische uitwisseling van deze knipperlichten ontwikkeld. Zij worden nu via het kanaal van de mutaties verstuurd naar de sociale software van het OCMW. De knipperlichten zijn aldus rechtstreeks toegankelijk. Via een feedbackstroom worden de opmerkingen van de OCMW’s ook onmiddellijk naar de POD MI verstuurd vanuit de sociale software.

Deze ontwikkeling zorgt er voor dat het niet meer nodig is om de maandelijkse lijsten op te zoeken via de eBox, om te antwoorden “met de stroom mee” en om de tweejaarlijkse samenvattende tabellen te behandelen. Deze aanpassing is het gevolg van ons voortdurend streven naar administratieve vereenvoudiging voor OCMW’s.

De meeste softwarepakketten werden ondertussen aangepast voor de elektronische knipperlichten. Wanneer je echter nog niet over deze functionaliteit beschikt, kan je inlichtingen vragen bij jouw softwareleverancier.

De huidige lijsten (maandelijks en semestrieel) zullen nog steeds via de eBox worden verzonden totdat de elektronische versie door het OCMW wordt aangenomen.

 

Verdere info ivm de e-Box kan je terug vinden op : https://professional.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/epp/index.htm