Staatloosheid

We kennen het juiste aantal staatlozen niet, maar het HCR is van mening dat het er miljoenen zijn in de wereld, waarvan ongeveer een derde kinderen.

1. Definitie

Wat is staatloosheid?

Het internationaal recht definieert een staatloze als “een persoon die door geen enkele Staat als onderdaan wordt beschouwd, volgens de toepassing van haar wetgeving”. Dit wil zeggen dat een staatloze de nationaliteit van geen enkel land bezit. Sommige personen worden geboren als staatloze, anderen worden het.

Staatloosheid kan om verschillende redenen voorkomen, meer bepaald de discriminatie tegenover bepaalde etnische of religieuze groepen omwille van geslacht, de opkomst van nieuwe Staten en de overdracht van grondgebied tussen bestaande Staten en conflicten tussen wetten over de nationaliteit.

Staatloosheid is vaak het resultaat van een beleid dat tot doel heeft personen die beschouwd worden als buitenlanders uit te sluiten, ondanks hun diepe banden met een bepaald land.

Meer informatie over staatloosheid op de site van het UNHCR: https://www.unhcr.org/ibelong/

2. Terugbetaling

Welk recht opent een staatloze concreet?

Een staatloze kan zich in verschillende verblijfssituaties bevinden:

  • de persoon heeft recht op leefloon,
  • de persoon heeft recht op financiële hulp (Wet 65),
  • de persoon is illegaal.

De erkenning van de staatloze betekent immers niet automatisch de opening van het recht op leefloon. We moeten kijken of de staatloze een verblijfsrecht heeft ingeroepen om te weten of hij het recht op maatschappelijke hulp opent.

Het OCMW moet de staatloze dus invoeren onder het statuut dat overeenkomt met zijn werkelijke verblijfssituatie, dit wil zeggen:

  • statuut A wanneer de persoon een “erkend” recht heeft (bepaald door een kaart) => recht op leefloon,
  • statuut B of I wanneer de persoon een “precair” recht heeft (asielzoeker, A.I., 9ter ontvankelijk, enz.) => recht op equivalent leefloon,
  • statuut C of D wanneer de persoon illegaal verblijft => recht op dringende medische hulp.

Welke informatie controleren om het statuut van de betrokkene te kennen?

  • IT 031, ofwel de code nationaliteit (code 900 - staatloze),
  • IT 202, ofwel het recht erkend door de Dienst Vreemdelingenzaken,
  • IT 195, ofwel de verblijfstitel,
  • IT 210, ofwel de inschrijving in het register.

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.