620201

Geen recht op financiele hulp voor status=A

Personen met een A-statuut komen in aanmerking voor leefloon in plaats van equivalent leefloon, behalve voor minderjarigen die aanmerking komen voor sociale bijstand tot de dag voor hun 18de verjaardag.