GPMI statuut K ( tijdelijk beschermingsstatuut )

Bijkomende toelage van 10% vanaf 1 oktober 2023 voor personen die als begunstigde van tijdelijke bescherming financiële maatschappelijke dienstverlening ontvangen

1. Inhoud van de maatregel

Met de begunstigden van tijdelijke bescherming kan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) worden afgesloten. Overeenkomstig artikel 60, §3, tweede lid, van 7 de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s kan het OCMW, wanneer maatschappelijke dienstverlening wordt toegekend in de vorm van financiële steun, deze koppelen aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Vanaf 1 oktober 2023 wordt een bijkomende toelage van 10% van de kosten voor financiële maatschappelijke dienstverlening toegekend aan de OCMW's voor elke persoon die financiële maatschappelijke dienstverlening ontvangt als begunstigde van tijdelijke bescherming wanneer er een geïndividualiseerd project voor sociale integratie (GPMI) bestaat. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een begunstigde van tijdelijke bescherming in april 2023 in België aankomt, financiële maatschappelijke dienstverlening ontvangt en een GPMI voor één jaar heeft ondertekend. Vanaf 1 oktober 2023 krijgt het OCMW een bijkomende subsidie van 10% omdat er een GPMI is.

2. Toelageperiode

De periode waarin de OCMW’s deze bijkomende toelage kunnen ontvangen loopt van 1 oktober tot het einde van de tijdelijke bescherming. Initieel werd de tijdelijke bescherming toegekend voor een periode van een jaar. Deze werd verlengd tot 4 maart 2024. Afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne evolueert, zou zij met nog eens een jaar kunnen verlengd worden tot maart 2025.

3. Praktische modaliteiten

Wat de formulieren betreft, moet het OCMW ten eerste de GPMI-toelage aanvragen via het formulier B1, rubriek “andere vormen van steun”, met vermelding van code 1. Ten tweede moet het OCMW via het formulier D1 (kostenstaat) in de rubriek “andere vormen van steun” het bedrag van 10% opgeven. . 

Formulier B1 et D1 rubrik 40