Recht op steun NA de asielprocedure

1.De vluchtelingenstatus werd toegekend

Indien de asielaanvraag aanvaard werd en de vreemdeling erkend werd als vluchteling, ontvangt hij een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Hij kan aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie en op aanvullende maatschappelijke dienstverlening vanaf de datum waarop hij erkend werd als vluchteling.

Soort steun

 

Terugbetaling vanwege de Staat?

Recht op maatschappelijke integratie

Ja

 

Ja - 100% terugbetaling van het leefloon door de POD op voorwaard dat persoon ingeschreven is in het Vreemdelingenregister. Art.43 wet van 25/05/2002.

Recht op materiële hulp

Persoon dient de opvangstructuur te verlaten

N.v.t.

Recht op maatschappelijke dienstverlening

 Ja

Maatschappelijke dienstverlening: binnen de grenzen van wet van 2 april 1965

Medische hulp

Ingeschreven worden bij de mutualiteit

N.v.t.

 

 

2.De subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend

Indien de vluchtelingenstatus afgewezen werd en subsidiaire bescherming toegekend werd, krijgt hij een verblijfsrecht van beperkte duur. Gedurende de geldigheid van zijn verblijfsrecht, heeft de betrokkene recht op maatschappelijke integratie en op aanvullende maatschappelijke dienstverlening.

Soort steun

 

Terugbetaling vanwege de Staat?

Recht op maatschappelijke integratie

Ja

Ja - 100% terugbetaling van het leefloon door de POD op voorwaard dat persoon ingeschreven is in het Vreemdelingenregister.

Art.43 wet van 25/05/2002.

Recht op materiële hulp

Persoon dient de opvangstructuur te verlaten

N.v.t.

Recht op maatschappelijke dienstverlening

 Ja

Maatschappelijke dienstverlening: binnen de grenzen van wet van 2 april 1965

(Dringende) medische hulp

Inschrijving bij de mutualiteit

N.v.t.

 

3.De vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd

Indien de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden afgewezen:

  • door het CGVS, er geen beroep werd ingediend bij de RVV en een BVG werd betekend, verblijft de afgewezen asielzoeker illegaal op het grondgebied na de beëindiging van de termijn van BGV. In dat geval kan er enkel dringende medische hulp toegekend worden en, wanneer het gaat om minderjarige kinderen die begeleid worden door ouders die illegaal op het grondgebied verblijven, materiële hulp in een federaal opvangcentrum.
  • door de RVV: gedurende de termijn van dertig dagen vanaf de beslissing van de RVV tot weigering, kan de betrokkene administratief beroep instellen bij de Raad van State. Na het verstrijken van deze 30 dagen, verblijft de afgewezen asielzoeker illegaal op het grondgebied. In dat geval kan er enkel dringende medische hulp toegekend worden en, wanneer het gaat om minderjarige kinderen die begeleid worden door ouders die illegaal op het grondgebied verblijven, materiële hulp in een federaal opvangcentrum.

     

Soort steun

 

Terugbetaling vanwege de Staat?

Recht op maatschappelijke integratie

 

Neen

 

N.v.t.

Recht op materiële hulp

Afgewezen door het CGVS, geen beroep en BVG afgeleverd:

 

Tot het verstrijken van de termijn van het BVG:

code 207 opvangstructuur: materiële hulp Fedasil

code 207 LOI: materiële hulp Fedasil

 

code 207 no show: geen materiële hulp Fedasil. Medische begeleiding wordt gewaarborgd door Fedasil

 

Na het verstrijken van de termijn van het BVG:

Geen recht tenzij verlenging

 

Afgewezen door de RVV:

 

Tot het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen:

code 207 opvangstructuur: materiële hulp Fedasil

code 207 LOI: materiële hulp Fedasil

 

code 207 no show: geen materiële hulp Fedasil. Medische begeleiding wordt gewaarborgd door Fedasil

 

Na het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen:

Geen recht tenzij verlenging

Afgewezen door het CGVS, geen beroep en BVG afgeleverd:

 

Tot het verstrijken van de termijn van het BVG:

Code 207 opvangstructuur: kosten voor Fedasil

code 207 LOI: kosten voor materiële hulp: Fedasil;  medische kosten: POD

code 207 no show: medische begeleiding voor Fedasil

 

 

 

Na het verstrijken van de termijn van het BVG:

N.v.t.

 

Afgewezen door de RVV:

 

Tot het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen:

Code 207 opvangstructuur: kosten voor Fedasil

code 207 LOI: kosten voor materiële hulp: Fedasil; medische kosten: POD

code 207 no show: medische begeleiding voor Fedasil

 

 

 

Na het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen:

N.v.t.

Recht op maatschappelijke dienstverlening

Afgewezen door het CGVS, geen beroep en BVG afgeleverd:

 

Tot het verstrijken van de termijn van het BVG:

code 207 OCMW: recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële maatschappelijke dienstverlening en medische hulp)

geen code 207 of code 207 opgeheven: recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële maatschappelijke dienstverlening en medische hulp)

 

Na het verstrijken van de termijn van het BVG:

Enkel recht op dringende medische hulp

 

Afgewezen door de RVV:

 

Tot het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen :

code 207 OCMW: recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële maatschappelijke dienstverlening en medische hulp)

geen code 207 of code 207 opgeheven: recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële maatschappelijke dienstverlening en medische hulp)

 

Na het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen:

Enkel recht op dringende medische hulp

Afgewezen door het CGVS, geen beroep en BVG afgeleverd:

 

Tot het verstrijken van de termijn van het BVG:

code 207 OCMW: terugbetaling door POD

 

 

geen code 207 of code 207 opgeheven: terugbetaling door POD

 

 

 

Na het verstrijken van de termijn van het BVG:

Terugbetaling van de dringende medische hulp door de POD

 

Afgewezen door de RVV:

 

Tot het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen:

code 207 OCMW: terugbetaling door POD

 

 

geen code 207 of code 207 opgeheven: terugbetaling door POD

 

 

Na het verstrijken van beroepstermijn van 30 dagen:

Terugbetaling van de dringende medische hulp door de POD

(Dringende) Medische hulp

Afgewezen door het CGVS, geen beroep en BVG afgeleverd:

 

Na het verstrijken van de termijn van het BVG: enkel recht op dringende medische hulp

 

 

Afgewezen door de RVV:

Na het verstrijken van de beroepstermijn van 30 dagen: enkel recht op dringende medische hulp

Afgewezen door het CGVS, geen beroep en BVG afgeleverd:

 

Na het verstrijken van de termijn van het BVG:

terugbetaling van de dringende medische hulp door de POD

 

Afgewezen door de RVV:

Na het verstrijken van de beroepstermijn van 30 dagen: terugbetaling van de dringende medische hulp door de POD

Indien u hier nog geen antwoord gevonden hebt op uw vraag kunt u steeds de algemene website bezoeken waar u ook een onderdeel 'FAQ' vindt: www.mi-is.be. Het spreekt voor zich dat u zich ook steeds kunt richten tot de FrontOffice via vraag@mi-is.be of 02/5088585.