Documenten

De OCMW’s hebben voortaan toegang tot de toepassing Uniek Jaarverslag. Dit is voortaan de enige manier waarop zij hun jaarverslagen Huurwaarborgen, Personeelskosten, Gas- en Elektriciteitsfonds, Verhoogde Staatstoelagen en Clusters kunnen indienen. Jullie kunnen dus starten met het invoeren van zodra jullie toegang en de rollen van de personen werden vastgelegd in de toepassing van het toegangsbeheer van het Portaal van de Sociale Zekerheid (UMAF).

Ingave gegevens

De toepassing Uniek Jaarverslag, die toelaat de rechtvaardiging van de toelagen in te brengen, is beschikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid:

Uniek jaarverslag