Bedragen van de kinderbijslag per gewest vanaf 01/09/2022

Bedragen van de kinderbijslag per gewest vanaf 01/09/2022

Bronnen:

1. Bedragen kinderbijslag op 01/09/2022 (voor de 4 gemeenschappen)

1.1 Voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019:

Basisbedrag:

  Vlaamse Gemeenschap Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap en Brussel
1ste kind 147,48€ 144,57€
2de kind 211,66€ 207,50€
3de kind en volgende 264,90€ 269,98€

Leeftijdstoeslag:

  Vlaamse Gemeenschap Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap en Brussel
Van 6 t.e.m. 11 jaar 32,63€ 33,28€
Van 12 t.e.m. 17 jaar 49,86€ 50,86€

Toeslag eenoudergezinnen:

Vlaamse Gemeenschap  Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap en Brussel
24,38€ 24,38€

Geboortepremie:

  Vlaamse Gemeenschap Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap en Brussel
1ste kind 1 272,52€ 1 297,92€
2de kind en volgende 957,42€ 976,53€

1.2 Voor kinderen geboren na 1 januari 2019: 

Vlaamse Gemeenschap:

Basisbedrag

1st kind

2de kind

3de kind en volgende

222,85€

222,85€

254,68€

Geboortepremie   1.167,33€

Waals Gewest:

Basisbedrag

1st kind

2de kind

3de kind en volgende

144,57€

207,50€

269,98€

Leeftijdstoeslag

Van 6 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

33,28€

50,86€

Toeslag eenoudergezinnen   24,38€
Geboortepremie

1ste kind

2de kind en volgende

1 297,92€

976,53€

Duitstalige Gemeenschap:

Basisbedrag

1ste kind

2de kind

3de kind en volgende

232€

232€

367€

Geboortepremie   1 144€

Brussel:

Basisbedrag

1ste kind

2de kind

3de kind en volgende

144,57€

207,50€

269,98€

Leeftijdstoeslag

Van 6 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

33,28€

50,86€

Toeslag eenoudergezinnen   24,38€
Geboortepremie

1ste kind

2de kind en volgende

1 297,92€

976,53€

2. Aanpassing op 01/01/2020 (enkel voor Wallonië en Brussel)

2.1 Waals Gewest:

2.1.1 Kinderen geboren vóór 1/01/2020

Basisbedrag

1ste kind

2de kind

3de kind en volgende

144,57€

207,50€

269,98€

Leeftijdstoeslag

Van 6 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

33,28€

50,86€

Toeslag eenoudergezinnen   24,38€
Geboortepremie

1ste kind

2de kind en volgende

1 297,92€

976,53€

2.1.2 Kinderen geboren vanaf 1/01/2020

Basisbedrag

1ste kind

2de kind

3de kind en volgende

210€

210€

245€

Toeslag eenoudergezinnen   20€
Geboortepremie   1 100€

2.2 Brussel

2.2.1 Kinderen geboren vóór 1/01/2020

Basisbedrag

1ste kind

 

 

2de kind

 

 

3de kind en volgende

Van 0 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

 

Van 0 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

 

Van 0 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

180€

200€

 

210€

230€

 

250€

270€

Toeslag eenoudergezinnen

Per kind voor gezinnen met twee kinderen

Per kind voor gezinnen met drie en meer kinderen

 

10€

20€

Geboortepremie

1ste kind

2de kind en volgende

 

1 100€

500€

2.2.2 Kinderen geboren na 1/01/2020

Basisbedrag

1ste kind

 

 

2de kind

 

 

3de kind en volgende

Van 0 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

 

Van 0 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

 

Van 0 t.e.m. 11 jaar

Van 12 t.e.m. 17 jaar

190€

210€

 

220€

240€

 

260€

280€

Toeslag eenoudergezinnen

Per kind voor gezinnen met twee kinderen

Per kind voor gezinnen met drie en meer kinderen

 

10€

20€

Geboortepremie

1ste kind

2de kind en volgende

 

1 100€

500€

3. Aanpassing op 01/03/2020 (enkel voor Wallonië)

3.1 Kinderen geboren vóór 1/01/2020

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 147,47€ 211,65€ 275,38€
Leeftijdstoeslag

Van 6 tot 11 jaar

39,95€

Van 12 tot 15 jaar

51,88€

16 jaar en ouder

51,88€

Toeslag eenoudergezinnen 24,87€    

3.2 Kinderen geboren na 1/01/2020

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 214,20€ 214,20€ 249,90€
Leeftijdstoeslag

Van 6 tot 11 jaar

0€

Van 12 tot 15 jaar

0€

16 jaar en ouder

0€

Toeslag eenoudergezinnen 20,40€    
Geboortepremie 1 122€    

4. Aanpassing op 01/03/2020 (enkel voor Brussel)

Onderstaande tabel werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag. 
De bedragen worden vermeld aan de spilindex 107,20 (basis 2013 = 100).

4.1 Basisbedragen (Artikel 7, Artikel 35)

4.1.1 Voor kinderen die geboren zijn vanaf 01/01/2020 (Artikel 7)

Van 0 tot 11 jaar: 153,00€
Van 12 tot 17 jaar: 163,20€

4.1.2 Voor kinderen geboren vóór 1/01/2020 worden de hierboven vermelde bedragen verminderd met een vast bedrag (Artikel 35, van toepassing tot 31/12/2025)

Te verminderen bedrag: 10,20€

4.1.3 Sociale toeslag (Artikel 9)

Kinderen in een gezin waarvan het jaarinkomen het eerste plafond van 31.620€ niet bereikt.

  Gezin met 1 kind Gezin met 2 kinderen 3 kinderen Meer
    eenoudergezin ander gezin eenoudergezin ander gezin
0 - 11 jaar 40,80€ 81,60€ 71,40€ 132,60€ 112,20€
12 - 24 jaar 51€ 91,80€ 81,60€ 142,80€ 122,40€

 

Geboortepremie 1ste kind 1 122€
  2de kind en volgende 510€ 

5. Aanpassing op 01/07/2020 (enkel voor Duitstalige kantons)

5.1 Kinderen geboren vóór 1/01/2019

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 144,57€ 207,50€ 269,98€
Leeftijdstoeslag

Van 6 tot 11 jaar

33,28€

Van 12 tot 15 jaar

50,86€

16 jaar en ouder

50,86€

Toeslag eenoudergezinnen 24,38€    

5.2 Kinderen geboren na 1/01/2019

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 235,88€ 235,88€ 373,14€
Leeftijdstoeslag

Van 6 tot 11 jaar

0€

Van 12 tot 15 jaar

0€

16 jaar en ouder

0€

Toeslag eenoudergezinnen 0€    
Geboortepremie

1ste kind

2de kind en volgende

 

1 163,14€

1 163,14€

6. Aanpassing op 01/09/2020 (enkel voor Vlaanderen)

6.1 Kinderen geboren vóór 1/01/2019

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 147,48 € 211,66 € 264,90 €
Leeftijdstoeslag

Van 6 tot 11 jaar

32,63€

Van 12 tot 15 jaar

49,86€

16 jaar en ouder

49.86€

Toeslag eenoudergezinnen 24,38€    

6.2 Kinderen geboren na 1/01/2019

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 222,85€ 222,85€ 254,68€
Leeftijdstoeslag vanaf 1/1/2005

Van 6 tot 11 jaar

0€

Van 12 tot 15 jaar

0€

16 jaar en ouder

0€

Toeslag eenoudergezinnen 0€    
Geboortepremie 1 167,33 €    

 

7. Aanpassing op 01/09/2023 (enkel voor Vlaanderen)

7.1 Kinderen geboren vóór 1/01/2019

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 168,76 € 235,54 € 280,42 €
Leeftijdstoeslag

Van 6 tot 11 jaar

32,63€

Van 12 tot 15 jaar

49,86€

16 jaar en ouder

49.86€

Toeslag eenoudergezinnen 24,38€

7.2 Kinderen geboren na 1/01/2019

  1ste kind 2de kind Volgende kind
Basisbedrag 247,16€ 247,16€ 280,28€
       
Toeslag eenoudergezinnen 0€    
Geboortepremie 1 214,49 €