Zoeken

Search results

1 - 1 van 1 resultaten

Invoering van de subsidie van het GPMI via de formulieren B Leefloon

Wij hebben vastgesteld dat bepaalde OCMW’s problemen ondervinden wanneer zij hun formulieren B invullen en de codes “Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” (of codes GPMI) moeten gebruiken. Dit geldt in het bijzonder wanneer zij de codes voor de GPMI “Studenten” kiezen.