420611

Geindiv. integratieproject = 10 maar geen beroepsinkomen.

 

De code 10 werd gebruikt als code GPMI, wat wijst op een GPMI student met inkomen. U dient in dat geval ook het beroepsinkomen in te vullen bij het veld 'Beroepsinkomen'. Indien er geen beroepsinkomen is, dan vult u code 9 in als code GPMI om een GPMI student zonder inkomsten aan te geven.

 

 

Indien dit antwoord geen oplossing biedt voor uw vraag, dan kunt u steeds de FrontOffice contacteren.

Om een vlotte dienstverlening te garanderen vragen we u om bij elk contact omtrent problemen met het doorsturen van formulieren volgende informatie door te geven:

 

- Naam van de betrokkene.

- Rijksregisternummer van de betrokkene.

- Het formulier waarbij u een foutcode krijgt, met vermelding van de datum in voege.

- Documenten die het verblijfsrecht staven steeds toevoegen.

- Andere nuttige informatie.

 

De FrontOffice is elke werkdag telefonisch bereikbaar op 02/5088585 of via mail op vraag@mi-is.be.

We helpen u graag verder!