421410

 Toe te kennen bedragen zijn gelijk aan 0

 

Vul het te subsidiëren bedrag in. Indien u geen subsidie aanvraagt, hoeft u geen formulier B in te vullen. Uitzondering: bij schorsing van het leefloon kan het bedrag nul zijn, u dient dan de code voor de schorsing aan te vullen bij punt 82.

 

 

Indien dit antwoord geen oplossing biedt voor uw vraag, dan kunt u steeds de FrontOffice contacteren.

Om een vlotte dienstverlening te garanderen vragen we u om bij elk contact omtrent problemen met het doorsturen van formulieren volgende informatie door te geven:

 

- Naam van de betrokkene.

- Rijksregisternummer van de betrokkene.

- Het formulier waarbij u een foutcode krijgt, met vermelding van de datum in voege.

- Documenten die het verblijfsrecht staven steeds toevoegen.

- Andere nuttige informatie.

 

De FrontOffice is elke werkdag telefonisch bereikbaar op 02/5088585 of via mail op vraag@mi-is.be.

We helpen u graag verder!