220708

Illegale persoon : hulp niet toegelaten.

Deze persoon komt niet in aanmerking voor financiële steun, enkel voor dringende medische hulp.