420121

Hulp geweigerd – Afvoering van ambtswege – Terugkeerperiode overschreden

De persoon kan enkel aanspraak maken op dringende medische bijstand omdat zijn beroepstermijn in het kader van zijn automatische schrapping uit het register is verstreken. Het OCMW kan op PrimaBook het toelichtend schema volgens de aan de persoon afgegeven verblijfsvergunning raadplegen.