621105

Geen recht op installatiepremie voor status=E.

Voor personen met een E-status bestaat er geen recht op een installatievergoeding volgens de wet van 2/4/1965. Voor meer informatie kunt u Primabook raadplegen op ʺprime of installationʺ.