610808

Er is geen minderjarig kind in het gezin.

Er is geen A-formulier waar er een minderjarig kind wordt vermeld voor de geldigheid van het B1-formulier; stuur het A-formulier voor dezelfde periode als het B1-formulier opnieuw door. Stuur vervolgens nogmaals het B1-formulier door.