622701

Deze persoon heeft geen recht op deze steun (illegaliteit)

Deze persoon is illegaal (volgens de informatie van de POD) gedurende de geldigheidsperiode van formulier B1. Als het OCMW deze informatie onjuist acht, moet het contact opnemen met de Frontoffice via vraag@mi-is.be.