Zoeken

1 - 10 van 89 resultaten

220702

Geen geldig formulier A gevonden (voor deze periode).

610408

Nationaliteit kan enkel 150 zijn voor statuut=H.

230101

21/03/2017

Postcode niet geldig.

Stuur het A-formulier opnieuw door met de juiste postcode.

610405

30/03/2017

Nationaliteit kan niet 150, 700 of 900 zijn voor statuut=E.

510214

28/03/2017

Status J is niet meer geldig.

Sinds 01/10/2002 hebben deze personen recht op leefloon.

100511

Dossiernummer niet ingevuld.

Terugsturen van het A-formulier en het dossiernummer invullen van de desbetreffende persoon.

100630

Geboortedatum niet geldig.

Raadpleeg de rubriek 101 van het nationaal register en stuur het A-formulier terug met de geboortedatum in het formaat dd/mm/jjjj.

100711

Code instelling is niet geldig.

101016

Code feitelijke leefsituatie niet geldig.

220401

INSZ-nummer heeft reeds een ander dossiernr binnen het OCMW.