320784

De voorwaarden voor een GPMI verlenging zijn niet voldaan (partner)

Op de dag voorgaand aan de eerste dag van het GPMI verlenging (code 17) dient er een algemeen GPMI (code 11) te bestaan.