Zoeken

1 - 10 van 11 resultaten

Cookiebeleid

06/02/2021

Open toestemmingsvenster

Wet 65

Deze handleiding legt uit hoe een OCMW de kosten van de maatschappelijke dienstverlening die het heeft toegekend aan een begunstigde kan terugvorderen bij de Staat.

Uw privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) respecteert uw privacy en handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de

Voorwaarden voor het hergebruik

  • Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden.

Toegankelijkheidsverklaring

20/05/2020

De POD Maatschappelijke integratie doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken. 

Procedure

Procedure

Het OCMW brengt zijn beslissing (per wetgeving RMI/Wet ’65/organieke wet) in zijn eigen softwarepakket Indien het OCMW niet over een eigen sofwaretoepassing beschikt, kunnen ze gebruik maken van het softwarepakket “PrimaWeb” dat door de POD MI gratis ter beschikking wordt

Begrotingsartikelen

De begrotingsartikelen van de wet 65:

Wet RMI

Deze handleiding legt uit hoe een OCMW de kosten van de maatschappelijke integratie die het heeft toegekend aan een begunstigde kan terugvorderen bij de Staat.

Invoering van de subsidie van het GPMI via de formulieren B Leefloon

Wij hebben vastgesteld dat bepaalde OCMW’s problemen ondervinden wanneer zij hun formulieren B invullen en de codes “Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” (of codes GPMI) moeten gebruiken. Dit geldt in het bijzonder wanneer zij de codes voor de GPMI “Studenten” kiezen.

Begrotingsartikels

04/02/2020

Begrotingsartikels van het leefloon: