Zoeken in Primabook

1 - 10 van 38 resultaten

320784

13/02/2020

De voorwaarden voor een GPMI verlenging zijn niet voldaan (partner)

Op de dag voorgaand aan de eerste dag van het GPMI verlenging (code 17) dient er een algemeen GPMI (code 11) te bestaan.

421405

Opgegeven jaarlijks toe te kennen bedrag <> berekend bedrag 

Controleer uw berekening. De berekening wordt gemaakt aan de hand van de door u ingegeven cijfers.Ga na of al deze cijfers kloppen en in de juiste velden werden ingevuld.

 

 

420107

Code insc. nationaalregister niet geldig voor nationaliteit

 

320116

De code nationaal register verschillend van deze van de KSZ

 

107101

opgelet : Er bestaat al een formulier B

 

421410

 Toe te kennen bedragen zijn gelijk aan 0

 

420611

Geindiv. integratieproject = 10 maar geen beroepsinkomen.

 

107201

opgelet : Er bestaat al een formulier C intrekking 

 

Dit betreft een waarschuwing dat er reeds een C-formulier met intrekking bestaat. U kijkt best na of dit C-formulier vereist is. Deze waarschuwing heeft geen blokkerende uitwerking op het formulier.

106201

Datum beslissing ligt te ver in de toekomst. 

 

De datum beslissing ligt te ver in de toekomst, deze mag ten laatste de laatste dag in de volgende maand zijn.

 

 

421999

Buiten termijn van 45 dagen

 

Het B-formulier werd buiten termijn doorgestuurd. Zie Primabook: Berekening van de buiten termijn.