Zoeken in Primabook

1 - 10 van 13 resultaten

Nieuwsbrief 23/10/2017 Veranderingen betreffende het GPMI

Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

praktische gevallen

Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Overgangsmaatregelen

Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) en haar betoelaging

Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Invoering van de subsidie van het GPMI via de formulieren B Leefloon

Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

BIJLAGE - Modelcontract GPMI

Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Invoering van de subsidie van het GPMI via de formulieren B Leefloon

Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Wij hebben vastgesteld dat bepaalde OCMW’s problemen ondervinden wanneer zij hun formulieren B invullen en de codes “Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” (of codes GPMI) moeten gebruiken. Dit geldt in het bijzonder wanneer zij de codes voor de GPMI “Studenten” kiezen.