620803

Geen recht op kraamgeld voor status=C

Personen met de statuut statuut C (illegaal) komen niet in aanmerking voor de geboortetoelage; er moet geen actie worden ondernomen om deze te corrigeren; indien statuut C niet correct is, stuurt het OCMW een nieuw formulier A met het juiste statuut en een nieuw formulier B1 terug. Als de formulieren nog steeds geweigerd worden, neemt het OCMW contact op met de FrontOffice.