Invoering van de subsidie van het GPMI via de formulieren B Leefloon

Wij hebben vastgesteld dat bepaalde OCMW’s problemen ondervinden wanneer zij hun formulieren B invullen en de codes “Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” (of codes GPMI) moeten gebruiken. Dit geldt in het bijzonder wanneer zij code 12 “GPMI gemeenschapsdienst” en de codes voor de GPMI “Studenten” kiezen.

Om het invoeren te vergemakkelijken, herinneren we jullie aan onderstaande tabel, waarin wij de betekenis hebben vermeld van alle codes GPMI en de geldigheidsduur ervan:

 

Code

Titel

Geldigheidsduur

1

De aanvrager / partner volgt een opleiding georganiseerd door de gewestelijke plaatsingsdienst

Geldig tot 31/10/2016

2

De aanvrager / partner volgt een opleiding georganiseerd door een instelling die een overeenkomst met het OCMW heeft gesloten

Geldig tot 31/10/2016

3

De aanvrager / partner werkt bij het OCMW

Geldig tot 31/10/2016

4

De aanvrager / partner werkt in een instelling in het kader van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976

Geldig tot 31/10/2016

5

Combinatie van 1 of 2 met 3 of 4

Geldig tot 31/10/2016

6

De overeenkomst voldoet niet aan de voorwaarde van de duur voor de verhoogde toelage

Geldig tot 31/10/2016

7

Ander type integratieovereenkomst

Geldig tot 31/10/2016

8

Geen integratieovereenkomst om gezondheids- of billijkheidsredenen

Voor en na 1/11/2016

9

De aanvrager / partner die studies met volledig leerplan aanvat, herneemt of verderzet in een erkende onderwijsinstelling, georganiseerd of gesubsidieerd door de Gemeenschappen

Voor en na 1/11/2016

10

De aanvrager / partner is een student die studies met volledig leerplan volgt en die eveneens een inkomen heeft uit tewerkstelling

Voor en na 1/11/2016

11

Algemeen GPMI

Geldig vanaf 1/11/2016

12

Algemeen GPMI gemeenschapsdienst

afgeschaft vanaf 1/10/2018

15

GPMI student gemeenschapsdienst

afgeschaft vanaf 1/10/2018

16

GPMI student gemeenschapsdienst die werd tewerkgesteld

afgeschaft vanaf 1/10/2018

17

Algemeen GPMI + verlenging

Geldig vanaf 1/11/2016

18

Algemeen GPMI gemeenschapsdienst + verlenging

adgeschaft vanaf 1/10/2018

19

Algemeen GPMI 2de kans

Geldig vanaf 1/11/2016

20

Algemeen GPMI gemeenschapsdienst 2de kans

afgeschaft vanaf 1/10/2018

 

Zoals beschreven in punt 1.4.1. moeten de GPMI’s met gemeenschapsdienst worden herzien. Het is op het moment dat het GPMI wordt herzien dat ook de code moet worden aangepast.

De codes 12, 15, 16, 18 en 20 zullen tijdelijk nog beschikbaar zijn.  Na verloop van de overgangsperiode vermeld in 1.4.1. zullen de codes 12, 15, 16, 18 en 20 geblokkeerd worden.

De codes moeten niet worden aangepast voor het verleden

 

Wij benadrukken het belang om de GPMI in formulier B correct in te voeren: hierdoor kunnen wij allemaal de evolutie opvolgen van deze belangrijke maatregel.

Opmerkingen:

Wanneer jouw OCMW moeilijkheden ondervindt op het niveau van haar informaticasoftware – bijvoorbeeld omdat men er niet alle codes terugvindt die vermeld zijn in bovenstaande tabel – vragen wij jou om contact op te nemen met jouw informaticaleverancier.

Onze FrontOffice staat trouwens steeds ter beschikking voor alle bijkomende informatie.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.